ایربافر
آوریل 9, 2021
کاورهای حرارتی ایرشیلد
می 6, 2021

گوه ها(وجها)برای نگهداری قطعات(شینه) درشیارهای مخصوص ژنراتور استفاده میشود و از جنس کامپوزیتهای مخصوص بوده که نیروهای ارتعاشی بسیار زیاد در حال دوران روتور وگرمای آن را میتواند با کمک ریپل اسپرینگ( فنرهای تخت کامپوزیتی) تحمل نماید .

گفتگو با کارشناسان
ارسال پیام